Венеция
153 km
Триест
Станция отправления:
30100, Венеция, Италия
Viale Stazione, 30171, Венеция, Италия
Станция прибытия:
Триест
Piazza della Libertà, 8 34135, Trieste, Италия