Seoul
126 km
Cheongju
Departure station:
405 Hangang-daero, Bongnaedong 2(i)-ga, Yongsan-gu, , Seoul, South Korea
Arrival station:
Osong station
Bongsan-ri, Osong-eup, Heungdeok-gu Cheongju, North Chungcheong, South Korea
9.2 / 10 based on 34 reviews